Limbarska gora‎ > ‎Razno‎ > ‎

Šraufov gojzar

Šraufov gojzar se seli na Limbarsko goro.

Tako se je na zadnji redni seji odločil IO društva. Razlogov za to je kar nekaj. Najvažnejši je ta, da ideja, ki je zaživela pred petimi leti, ne bi zamrla. Prostor gojzarju in roko sodelovanja smo pred letom in pol našli pri Golobovih na Brezjah in tudi variante predlaganih poti so bile primerno izbrane v upanju, da bi tja zahajalo čim več pohodnikov. Žal se to ni zgodilo. Obiski so bili redki in nekaj je bilo potrebno storiti.

Pri tokratnem izboru lokacije smo se za Limbarsko goro odločili predvsem na podlagi dejstva, da je v zadnjem času na tej idilični planinski točki naše neposredne bližine možno opaziti najbolj pogoste prihode tudi mnogih naših članic in članov. V dogovoru z Gostilno Urankar je bilo sklenjeno, da bo v njenih prostorih lociran gojzar.

Pričakovati je, vsaj upamo in želimo si tako, da se bo s tem prijetna društvena aktivnost nadaljevala vsaj v obsegu nekoč množičnih obiskov domačije Kreftovih na Vrhu. Ne gre za tekmovanje! Pa vendar, da bomo akcijo ustrezno spravljali in, da bi vas vzpodbudili k prijetnim druženjem v naravi skozi vse leto, smo zanjo tudi tokrat pripravili ustrezna PRAVILA in za večjo motivacijo tudi NAGRADE. Prerebite!

PRAVILA AKCIJE:

1. Društvena pohodniška akcija "ŠRAUFOV GOJZAR" je namenjena samo članom ŠD Krašnja. Opravljena aktivnost se evidentira le na podlagi plačane članarine za tekoče leto.

2. Smeri pohodov niso določene, zato si jih udeleženci lahko izbirajo sami.

3. Edino evidenčno spremljanje bomo opravljali na podlagi pravilno izpolnjenih in v gojzar oddanih posebnih evidenčnih oz. vpisnih listkov, ki jih boste prejeli v Gostilni Urankar vse dni v tednu, razen ob torkih in sredah, ko lokal ne obratuje. Prihode lahko opravljate tudi ta dva dneva z obveznim vpisom v knjigo, ki jezunaj lokala, nakar boste lahko kasneje naknadno za ta dan dan izpolnili še vpisni listek in ga vrgli v gojzar.

4. Akcija poteka vse leto. Posamezne zaključke bomo opravili štirikrat in sicer za obdobja: marec - maj, junij - avgust, september - november in december - februar.

5. Z rezultati akcije vas bomo seznanjali sprotno in sicer v Informatorju društva. Ne bomo pa upoštevali vpisov predšolskih otrok! 

6. Pri ugotavljanju vaše predanosti obiskov Šraufovega gojzarja in Limbarski gori bomo udeležence razvrstili v naslednje kategorije:

a) osnovnošolci

b) odrasli - program CINDI (udeleženci programa)

c) odrasli - ostali

d) odrasli - upokojenci

Vodili pa bomo tudi generalno lestvico, v kateri bomo ločili spol.

7. Navedene katerogije pomenijo, da bomo vsake 3 mesece objavili 4 lestvice trenutnih rezultatov in dve lestvici generalnih uvrstitev ločeno po spolu.

P0Z0R! VAŠ POHOD BO EVIDENTIRAN, ČE BOSTE NA VPISNEM LISTKU NAPISALI USTREZNO KATEGORIJO (A, B, C ali D)!! 

 
NAGRADE:

- ob zaključku vsakega tromesečja bodo v vseh štirih kategorijah trije, ki bodo opravili največ pohodov, nagrajeni z gratis gostinsko uslugo Gostilne Urankar. V primeru enakega števila opravljenih pohodov večjega števila udeležencev pa bo nagrajence določil ustrezni žreb.

- generalnega zmagovalca in zmagovalko za sezono 2002/2003 pa bo ŠD Krašnja nagradil s pokaloma, izročenega v trajno last.

Verjetno ste s ponujenim zadovoljni. V to pa nas boste prepričali le s pridnim sodelovanjem, ki šteje le, če boste pohodniško kar najbolj razpoloženi in množični. Pa še nekaj. Priporočam vam, da si za pot k Šraufovemu gojzarju na Limbarsko goro izbirate daljše poti.

Saj veste, nobena nagrada in nobena številka ne odtehta osnovnega cilja akcije, ki je - DA S POGOSTO HOJO V NARAVO SKRBITE LE IN SAMO ZASE, ZA DOBRO POČUTJE IN STABILNEJŠE ZDRAVJE!

 

Želimo vam, da boste te cilje dosegli in hodite varno.  GREMO!

Marjan Štrukelj
Spletna stran Športnega društva Krašnja
Na naslovu www.krasnja.si si oglejte spletno stran Športnega društva Krašnja in prelistajte DRUŠTVENI INFORMATOR.


Profil poti: Krašnja - Limbarska gora
Dolžina poti: 3.282m, od tega je 2.278m vzpona, 243m spusta in 761m ravnine.
Skupno je vzpona 436m, kar pomeni, da je povprečni naklon poti 13,40%.Nekaj nagrad, ki jih vsako leto pripravi ŠD Krašnja za sodelovanje pri Šraufovem gojzarju.

Comments