Limbarska gora‎ > ‎Razno‎ > ‎

O Moravčah

Opis kraja

Moravška dolina leži v neposredni bližini geometričnega središča Slovenije, ki je na Sp. Slivni pri Vačah, ter na obronkih hribovja Limbarske gore in sv. Mohorja na severu in južnim pobočjem Ciclja, Murovice in Javoršice. Od glavnega mesta države, Ljubljane, je oddaljena slabih 30 km. Na 61 km2 in v 49 naseljih živi blizu 5.000 prebivalcev, ki si svoj kos kruha služijo predvsem z delom v sosednjih industrijskih središčih. Nekaj prebivalcev še obdeluje zemljo na številnih majhnih kmetijah, v zadnjem času pa se vse več kmetij ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi. Poleg občinskega središča sestavljajo občino krajevne skupnosti Moravče, Peče, Vrhpolje, Dešen in Velika vas.

Moravče so staro naselje, ki je bilo najprej kot fara omenjeno že med leti 1232 - 1246. Stara okrogla urbana zasnova Moravč se je ohranila do danes, medtem ko novi del razvija na vzhodni strani. Kraj je nastal na križišču krajevnih cest, ki se stekajo proti s parkom obdani župnijski cerkvi sv. Martina v središču kraja. Moravče so edino  večje strnjeno naselje na tem območju. V okolici so že nekoč kopali kremenčev pesek, ki so ga vozili tudi na Štajersko in Češko. Termit, ki je največje podjetje v Moravčah izvaja izkop še sedaj. Kremenčev pesek se uporablja za potrebe livarn, tovarn keramike in gradbenega materiala. Največ zaposlenih se vozi na delo v Domžale in Ljubljano.

Župnijo v kraju omenjajo v 13. st., župniki so bili večkrat namestniki oglejskega patriarha za Gorenjsko. V času reformacije je bilo tod precej močno luteranstvo. Kmetje svobodnjaki so dolgo stražili na mejah deželnega sodišča. V začetku 19. st. je kraj postal trg. Daleč naokrog so bili znani sejmi na Martinovo in Matijevo, do 1933 so imeli celoklicarja, ki je izkliceval čas.

Župnijsko cerkev sv. Martina so barokizirali sredi 18. st.;ogleda vredne so slike z motivi moravške pokrajine (Layerjeva delavnica). Na osrednjem trgu pred cerkvijostoji velika gostilniška (Jurkova) hiša iz 1803, zanimiva mešanica podeželskega baroka in klasicističnih oblik, primerljiva je s skromnimi graščinami; v njej je bil 1850 rojen pisatelj Fran Detela. Na trgu so 1906 postavili kip Jurija Vege (1754 - 1802), matematika in utemeljitelja znanstvene balistike. Vega je bil doma iz Zagorice pri Dolskem, kjer je urejena spominska soba.

V srednjem veku je v kraju cvetelo suknarstvo, danes so priljubljena moravška gostišča. Skozi kraj pelje Evropska pešpot E6, ki prihaja s Trojan, Limbarske gore in se nato nadaljuje čez vrh Sv. Miklavža (741m) v dolino Save.
 


Dostopnost Moravške doline

Dostopnost se je za mnoge ljubitelje rekreacije z izgradnjo avtoceste še okrepila. Občina se lahko pohvali s številnimi markiranimi potmi. Ena izmed njih je 52 km dolga Moravška krožna pot, ki jo je uredilo domače planinsko društvo. Skozi občino vodi tudi Evropska pešpot, Bajdurova, Rokovnjaška in Valvazorjeva pot. Na njih imajo številni pohodniki in kolesarji možnost spoznati staro kulturno pokrajino, bogato ljudsko izročilo in mnoge kulturne in naravne zaklade, kot so številne cerkve, znamenja, kozolci, stare domačije in ostanki gradov. Urejene turistične kmetije pa ponujajo počitek in sprostitev še tako zahtevnemu obiskovalcu. Posebno doživetje je za pohodnika prav gotovo pot po najvišjih robnih vzpetinah z mnogimi lepimi razglednimi točkami. Na njih so ljudje gradili cerkvice, večje in manjše, te pa so največkrat postale tudi cilj romarjev. Najbolj znane so cerkev svetega Mohorja (511 m) na Mohorjevem hribu, cerkev svetega Valentina (773 m) na Limbarski gori, cerkev svetega Florjana (698 m) na Slivni in cerkev svetega Miklavža (698 m) na Ciclju.
 
Z vidika turizma in privabljanja ljudi pa sta zagotovo dva največja magneta grad Tuštanj in Limbarska gora.      

 
Geografska lega Občine Moravče v Sloveniji Meja Občine Moravče


Oglejte si predstavitveni video:


Občina Moravče

Površina občine obsega samo 3% delež slovenskega ozemlja. Povprečna nadmorska višina območja je med 400 om 500 mnm in spada v predalpsko Posavsko hribovje. Pokrajinski videz Moravške doline je kmetijski, čeprav je največ aktivnih prebivalcev zaposlenih v industrijskih in drugih dejavnostih izven občine. V nižinskem predelu je okrog 30 manjših naselij, ki imajo večinoma nekaj deset prebivalcev, redko pa preko 100. Največji kraj, Moravče, ima 800 prebivalcev.

Občina Moravče je bila ustanovljena leta 1995. Občinsko središče je zanimivo trško jedro in je primer z lastnostmi kulturnega spomenika, ki je v celoti skozi vsa stoletja ohranilo pravilno obliko kroga. Središče tega kroga je župnijska cerkev sv. Martina, ki je izdelana iz moravškega peščenjaka. Najpomembnejša osebnost v moravški dolini je zagotovo svetovno znani matematik baron Jurij Vega. Njegovo ime nosi OŠ Moravče in glavna ulica v občinskem središču. V parku pred cerkvijo stoji njegov doprsni kip. Znani Moravčani so še pisatelj in dramatik Fran Detela, akademski kipar Tine Kos,...

Naselja v občini Moravče

Dešen, Dole pod Sv. Trojico, Dole pri Krašcah, Drtija, Dvorje, Češnjice pri Moravčah, Gabrje pod Limbarsko Goro, Gora pri Pečah, Gorica, Goričica pri Moravčah, Hrastnik, Hrib nad Ribčami, Imenje, Katarija, Krašce, Križate, Limbarska Gora, Moravče, Mošenik, Negastrn, Peče, Ples, Podgorica pri Pečah, Podstran, Pogled, Pretrž, Prikrnica, Rudnik pri Moravčah, Selce pri Moravčah, Selo pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji Prekar, Spodnji Tuštanj, Stegne, Straža pri Moravčah, Sveti Andrej, Velika vas, Vinje pri Moravčah, Vrhpolje pri Moravčah, Zalog pri Kresnicah, Zalog pri Moravčah, Zgornja Dobrava, Zgornja Javoršica, Zgornje Koseze, Zgornji Prekar, Zgornji Tuštanj.

Turistične zanimivosti

V občini Moravče leži grad Tuštanj, kjer poleti potekajo kulturne prireditve, obenem so kraji iz okolice trga izhodišče za vzpon na Limbarsko goro s cerkvijo sv. Valentina.

Grad Tuštanj

Grad Tuštanj (Tuffstein) je bil postavljen leta 1490, kar priča napis na kamniti plošči z grbi nad vhodnim portalom gradu. Ime je dobil po nemškem izrazu za kamnino lehnjak. Med leti 1667 in 1671 je bil popolnoma prenovljen in takrat je dobil današnjo obliko. V zadnjih letih, od leta 1991 dalje, je bil precej obnovljen. V atriju gradu se poleti odvijajo različne kulturne prireditve. Občina Moravče je v gradu uredila tudi poročno dvorano.
Iz ohranjenih pisnih virov je lastništvo gradu znano od leta 1610. Od tedaj do leta 1800 so na gradu gospodarili grofi Lichtenbergi. Zadnji Lichtenberg, Franc Ksaverij, grof Lichtenberg je leta 1800 prodal gospostvo Tuštanj Ignacu Scariju.
Zadnja iz rodu Scarij, Maksimiljana se je leta 1854 poročila z grajskim vrtnarjem Luko Pirnatom – Kebrovim iz Krtine. Otrok nista imela, zato je po njeni smrti, leta 1873, posestvo podedoval njen mož Luka. Tako je prišel grad v domače, slovenske roke. Grad Tuštanj je eden redkih gradov, ki po 2. svet. vojni ni bil nacionaliziran. Grad je od leta 1990 v lasti Petra in Ane Pirnat.

Grad ima štiritraktno zasnovo. Na notranjem dvorišču pravokotne oblike, ki je obdano z obokanimi arkadnimi hodniki, stoji vodnjak. Notranjost gradu skriva in hrani bisere tedanje notranje opreme, del gradu je preoblikovan v muzej. V sobah je ohranjen originalen lesen in kasetiran pod. Stropi so ometani z minimalnimi štukaturnimi okviri, v eni izmed sob je ohranjen lesen renesančni strop. V sobah na severni strani gradu je deloma vidna poslikava, ki pa je žal prepleskana in tako zakrita radovednemu opazovalcu.

Posebno dragocene so peči iz lončenega materiala z umetniškimi odtisi. V gradu je ohranjen tudi del lončene peči iz začetka 15. stoletja z grbom. Sobe so opremljene z bogatim stilnim pohištvom v stilu bidermajer, le nekaj omar je v renesančnem stilu. Najzanimivejši in tudi najdragocenejši sta sliki: Trpeči Kristus in Smrt sv. Frančiška Ksaverja. V gradu je ohranjenih nekaj starih knjig in listin. V gradu se hrani eden redkih klavikordov iz leta 1805. Klavikord je predhodnik klavira, izdelal ga je mojster Peter Rumpel. V sobah so tudi stari porcelanasti izdelki z različnimi poslikavami.

V 17. stoletju je bila zunaj grajske stavbe zgrajena kapelica sv. Janeza Nepomuka, ki jo krasijo dragocene freske slikarja Franca Jelovška in Layerjeva oltarna slika. Grad je poznan tudi po štiristo let stari lipi in tristo let stari platani, ki rasteta v bližini vhoda.

Grad je vsekakor vreden ogleda, za katerega pa se je potrebno predhodno dogovoriti z lastniki. Dosegljivi so na tel. št. (041) 841 080 (Pirnat Peter).

Povezava:   www.gradtustanj.si

Vodotoki

    * Rača, potok
    * Drtijščica, potok

Hribovja (razvrstitev po višini)


    * Slivna, planota (najvišji vrh v občini: Pivkelj vrh, 880 m)
    * Cicelj (836 m); najbolj obiskani vrh na grebenu Ciclja je Sv. Miklavž (742 m)
    * Limbarska gora (vrh: sveti Valentin) (773 m)   Povezava na Wikipedijo
    * Veliki vrh (763 m)
    * Murovica (743 m)
    * Sveti Mohor (511 m)

Znane osebnosti, rojene v občini Moravče

    * Fran Detela, književnik (Moravče)
    * Jurij Vega, matematik (Zagorica)
    * Dane Zajc, književnik (Zgornja Javoršica)
    * Primož Peterka, smučarski skakalec, (Prikrnica)
    * Jože Urbanija, književnik (Spodnja Dobrava, Moravče)

Grb Občine Moravče


Spletna stran občine Moravče

Povezava do spletne strani občine Moravče:

http://www.moravce.si/.

Trenutno vreme v Moravčah in slika v živo

Vreme     Slika v živo
Imate staro fotografijo Moravč?


Pošljite jo na limbarskagora@gmail.com

Moravška dolina


Moravče na Google zemlja     Za povečavo kliknite na sliko.


Panorama - Moravče

Cerkev sv. MartinaFoto: Franci Urankar

Moravče leta 1970


Foto: Alojz Kokalj

Razglednica Moravč iz leta 1937Še ena za obujanje spominov...
Comments